Vitajte na stránkach Advokátskej kancelárie Mgr. Miroslava Schneiderová

 

Mgr. Miroslava Schneiderová je zapísaná do zoznamu advokátov vedeného Advokátskou komorou SR pod číslom zápisu č. 3669 a vykonáva advokátsku činnosť od  01.01.2004

 

Klientovi je u nás poskytnutá právna pomoc s prihliadnutím na jeho potreby a časové možnosti

 

Naším cieľom je poskytnutie rýchlych, kvalitných  a cenovo prístupných právnych služieb !