KONTAKTY

 

Advokátska kancelária

 

Mgr. Miroslava Schneiderová

Sládkovičova 815/12

966 81 Žarnovica

 

 

Tel:0915 954 221

 

E-mail:mirkaschneiderova@gmail.com

 

Web:  www.advokat-zh.eu

 

 

IČO:37 397 435

 

DIČ: 10 38 25 89 36

Právnu pomoc advokát poskytuje buď osobne alebo prostredníctvom  e-mailu, a to podľa dohody medzi ním a klientom za  vopred dohodnutých podmienok